O správe bytového domu

Správu domu môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP) zabezpečiť tak, že si na správu domu zriadia spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zveria bytový dom do správy právnickej,
alebo fyzickej osobe – SPRÁVCOVI.


Pri výbere správcu domu je veľmi dôležité, aby si vlastníci bytov a nebytových priestorov vybrali profesionálneho správcu, ktorý má dostatočné skúsenosti so spravovaním bytových domov, je administratívne a technicky schopný operatívne riešiť potreby vlastníkov bytov a NP, poskytuje servis v oblasti účtovníctva a financií a ovláda právne a technické predpisy.
Pri výbere správcu s veľkým počtom bytových jednotiek hrozí vlastníkovi bytu a NP neosobný prístup, dlhé čakacie doby a zbytočné prieťahy a odklady vybavenia jeho oprávnených požiadaviek.
Preto sa SVB – Správa bytov zamerala na odstránenie týchto „neduhov“ veľkých správcovských spoločností.


Pri výkone správy sa riadime:
· osobným prístupom k jednotlivým problémom vlastníka bytu a NP
· zásadou samo financovania každého objektu
· princípom blízkosti a ľahkej dostupnosti správcu
· zásadou - každý dom má svojho zástupcu vlastníkov
· zásadou vysokého výkonu pri správe nehnuteľností
· dlhodobý profit pre vlastníka


Ponúkame:
• profesionálnu správu Vášho bytového domu
• riešenie požiadaviek vlastníkov a vzniknuté problémy bez zbytočných časových prieťahov
• účelné hospodárenie s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
• zastupovanie vlastníkov bytov a NP pri dodržovaní ich práv vyplývajúcich z legislatívy
• účasť na schôdzi vlastníkov bytov a NP v dome
• zodpovednosť a zabezpečenie všetkých činností potrebných na riadny výkon správy v zmysle právnej legislatívy (revízie, odstránenie havarijných stavov, mesačné zálohové platby, vyúčtovanie, odborné poradenstvo každému vlastníkovi...)
• osobný prístup k jednotlivým problémom vlastníka bytu

Najnovšie správy:

14.Júla 2011
Dnešným dňom sme spustili našu novú WEB stránku. Tu na jednom mieste si môžete pozrieť našu ponuku na správu správu bytov a nebytových priestorov. Nájdete tu samozrejme aj kontaktné údaje a môžete si stiahnuť rôzne tlačivá vo WORD formáte.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.


Mapa na celú obrazovku


Adresa firmy:
Ing.Igor Hantke - SVB Správa bytov
Kpt.Jaroša 5, 04022 Košice

Kancelária:
Hlinkova 9, Košice

Email: hantke@post.sk
Mobil: 0917 358 130